Onze vereniging

Jeu de boules-vereniging De Bokkeschieters uit Boxmeer werd opgericht in 1991, toen enkele fervente Frankrijk-gangers met elkaar afspraken de jeu de boules-ballen niet bij de vakantieattributen op te bergen. Gegrepen door de sport zochten ze een locatie en vonden die in het Weijerpark in Boxmeer.
Eind van dat jaar werd een oproep in de krant geplaatst. Het leverde talrijke enthousiaste reacties op.
De vereniging was geboren, aanvankelijk onder de naam Janboel, de statuten werden vastgelegd en de nieuweling sloot zich aan bij de Nederlandse Jeu de Boules Bond NJJB en ging ook meedoen met de bondscompetitie.
Dat leverde al direct één verrassend resultaat op: er bleek al een club te zijn die zich Janboel noemde.
Vanaf dat moment werd die naam geschrapt en sindsdien heet de jeu de boules-vereniging uit Boxmeer officieel: J.B. De Bokkeschieters.

J.B. De Bokkeschieters telt momenteel ongeveer negentig leden, van wie de harde kern op dinsdag- en donderdagavond, op woensdag- en zaterdagmiddag en op zondagochtend te vinden is op de jeu de boules-banen in het fraaie Weijerpark in Boxmeer. Daar laten zij in ontspannen en sportieve sfeer het butje en de boules rollen en komen zij na afloop gezellig samen in clubhuis Le Repoo.

Helaas heeft de vereniging (nog) geen eigen, overdekte accommodatie. Voor trainingen kunnen De Bokkeschieters in de winterperiode op de maandagavonden beschikken over de hal van collega-vereniging Amicale uit Cuijk.

Naast de onderlinge wedstrijden en vaste speeltijden spelen twee teams van De Bokkeschieters momenteel mee in de wintercompetitie van de NJJB en ontmoeten de leden ook regelmatig collega-boulers uit omliggende dorpen. Goede voorbeelden daarvan zijn het Vervolg-toernooi en het Elfdorpen-Toernooi.

De Bokkeschieters kunnen dan ook met recht zeggen dat de jeu de boules-sport een volwaardige plaats heeft in het sportieve gemeenschapsleven in Boxmeer.

Verdere informatie over de vereniging en haar activiteiten vindt u elders op deze website.

De samenstellers van de website wensen u veel kijk- en leesplezier en  bedanken u voor uw bezoek.
Binnenkort verschijnt onder het tabblad “Geschiedenis” ook successievelijk het relaas

 

 

van de historie van De Bokkeschieters.

 

 

Namens de vereniging,
Gerard Krämer en Carel Thijssen